Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Termine

09. 07.  - 10. 09. 2016

Sommerferien/Poletne počitnice

12. 09. 2016

1. Schultag/1. šolski dan 2016/17