Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Od ponedeljka, 18.05.2020 naprej se bodo spet napolnili razredi.