Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Počitnice niso več daleč!

1. in 2. razredi so bili v Evropaparku in se športno pripravljali na počitnice!