Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Prejem listine za pojoče zveneče šole

Glasba ima na naši šoli velik pomen. Z veseljem in ponosom prepevamo in musiciramo, predvsem lastne skladbe predajamo iz letnika v letnik. Pospešujemo skupno prepevanje, doživete glasbene ure kakor tudi ponudbo prostega predmeta zborovsko petje.