Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Smo bili odlični!

Bravo, bravo, bravo! Naš šolski zbor je "z odličnim uspehom" sodeloval pri letošnjem deželnem zborovskem petju. Celoten učiteljski tim, starši ter sošolci in sošolke so ponosni na vas!