Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

3a in 3b pri A1 delavnici

https://volksschule24.zweisprachig.at/aktivitaeten_de/detail/internetworkshop-delavnica-za-internet-3ab

Danes smo se potapljali po spletu in brali. Nadalje smo spoznavali, kako se varno potepamo po spletu in spoznali strokovne izraze.