Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Špicparkeljc

Vedno z novega senzacija!!! Z očarljivo telesno govorico navdušujeta Lore & Leo vsako šolarko, vsakega šolarja, vsako učiteljico in vsakega učitelja.