Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Otroci obeh prvih razredov so obiskali v sklopu p(ART) - projekta Musilovo hišo in AK - knjižnico!