Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

„...beseda je nič / beseda je vse...“ (Andrej Kokot)

„Črke na obisku/Buchstaben zu Besuch“ se je glasilo geslo letošnje šolske zaključne prireditve, ki je bila v petek 25.5.2018. V različnih postajah in razstavi z imenom „p[ART].kunst.umetnost“ so otroci prezentirali svoja dela. V kreativnih delavnicah so ustvarjali z umetnico, našo kolegico Simono Krajger na temo „črke – beseda – besedilo – knjiga – literatura“. Kakor vsako leto je tudi tokrat naš šolski zbor nadvse navdušil obiskovalce letošnjega šolskega praznika.