Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Sebastijan Pregelj, slovenski pisatelj iz Ljubljane, je gostoval 8. februarja 2018 v šolski knjižnici.