Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Juhuu - počitnice so tu ...

Želimo vsem otrokom in staršem počitka polno poletje. 

TIM24