Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Izgubili smo dva človeka, ki sta bila boter in botra Javne dvojezične ljudske šole 24 v Celovcu.

Sepp Brugger in javna dvojezična ljudska šola v Celovcu:

Pred kratkim smo se poslovili v cerkvi v kraju Matrei/Osttirol od Seppa Bruggerja. Mašo in pogrebno slovesnost smo glasbeno in pevsko oblikovali pevci – koroški Slovenci (obeh spo-lov). Na pogrebu je med drugimi spregovoril tudi dr. Marjan Sturm kot bivši predsednik Zve-ze slovenskih organizacij v Celovcu. Pogreba sta se udeležila tudi dr. Jože Messner in njegova žena Tatjana Messner-Zeichen.

Jaz sem se poslovil od odvetniškega partnerja iz konca 80-let in od prijatelja, ki sva si ostala prijatelja do konca. Seppu smo z našimi slovenskimi pesmimi izpolnili zadnjo željo. Hvala vsem, ki ste sodelovali. Na ljudeh se je videlo, da smo jih res srčno zapeli.

Sepp Brugger in jaz sva kot odvetnika izborila pri Ustavnem sodišču na Dunaju leta 1990 pravico do dvojezičnega pouka v osnovni šoli tudi v Celovcu. Na tej osnovi je bila potem ustanovljena tudi javna dvojezična ljudska šola 24, ki se odslej zelo dobro razvija. Bistven prispevek k uresničitvi sodbe Ustavnega sodišča sta dala – poleg ZSO - prav Jože in Tatjana Messner kot starša šoloobveznega otroka. Tatjana je kot mati šoloobveznega otroka celo izvedla gladovno stavko pred Deželno vlado, kar je močno pospešilo ureditev dvojezične ljudske šole.

Samo nekaj dni po pogrebu Seppa Bruggerja pa nas je pretresla novica, da je nepričakovano umrla tudi Tatjana, ki je bila še z nami na Seppovem pogrebu. Javna dvojezična ljudska šola 24 je s tem skoraj istočasno izgubila dva človeka, ki sta bila boter in botra te šole. Njuna pri-zadevnost nam bo ostala v spominu. Njun in naš skupni uspeh pa bo ostal viden ob nadaljnjem uspešnem razvoju te šole.

Dr. Franci Serajnik, odvetnik

(FOTO 1 - Mirko Štukelj 10.06.2011, FOTO 2 - Peter Krivograd  16.06.2016)