Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

triletna kooperacija z Robert Musil-inštitutom v Celovcu (2016 - 2018)