Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Zdrava prehrana sama še ne zadostuje

V okviru šolskega projekta se želimo posvetiti skupno s pomočjo Koroškega zavoda za zdravstvo (KGKK) različnim temam, kot so zdrava prehrana, gibanje in uporaba medijev. Na začetku projekta so sodelovali šolarji in šolarke 3. in 4. razredov pri povpraševanju v obliki kviza z glasovalnim sistemom Power Vote.