Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Termine

26. 01. 2018

Tag der offenen Tür / Dan odprtih vrat 8:30-10:00

09. 02. 2018

Ausgabe der Schulnachrichten/Izdaja šolskih sporočil

10.  - 18. 02. 2018

Semesterferien/Polletne počitnice