Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Mein Jahr in Trallalabad

10. 01. 2019

Obisk gledališke predstave

K članku

Obisk vrtca "Sonce" / Besuch des Kindergartens "Sonce"

09. 12. 2018

V četrtek, 06.12.2018, sta imela oba prva razreda obisk iz našega partnerskega vrtca "Sonce"!

K članku

Plavanje/Schwimmen 4ab

05. 12. 2018

Plavanje v kopališču

K članku