Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Otroški vrtec/Kindergarten 1ab

05. 12. 2019

Obisk dvojezičnega vrtca Sonce

K članku

Projek "Zdrava šola" / Projekt "G´sunde Lebenswelt Schule"

04. 12. 2019

Zdrava prehrana sama še ne zadostuje

K članku

Advent

02. 12. 2019

Čakamo na ...

K članku

Plavalni dnevi / Schwimmtage 3ab

25. 11. 2019

Plavati je treba znati!

K članku

Netopir on tour

21. 11. 2019

Nekaj zanimivega o netopirju ...

K članku