Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

  • Društvo staršev Logotip

Društvo staršev se razume kot vezni člen med starši učenci in učnim kolegijem. Naš namen je dolgoročna zagotovitev LŠ 24, kot javne dvojezične ljudske šole, s tem da brezpogojno podpiramo znanstveno spremljevalni jezikovni model in uporabo različnih pedagoških konceptov. Važna nam je komunikacija z direktnimi šolskimi partnerji, predvsem z otroškim vrtcem Sonce in varstvom ABCČ. Naše stalne dejavnosti obsegajo soorganizacijo šolskih prireditev, izobraževalnih prireditev namenjenih staršem, podpora učencev in učenk v težkih socijalnih razmerah, tako kot tudi sooblikovanje in stiki z javnostjo za LŠ 24 skupaj z učnim kolegijem in pa šolskim forumom.

Občni zbor društva staršev - šolsko leto 2018/2019

Na občnem zboru, ki je bil 27. septembra 2018, v avli Javne dvojezične ljudske šole 24, je bil izvoljen nov odbor društva staršev.
Hvala vsem, ki cenite delovanje društva staršev.

Kdo smo?

  • Predsednica: Martina KANZIAN (
  • Namestnica predsednice: Martina PETSCHNIG-PLESA
  • Tajnik: Julija SCHELLANDER-OBID
  • Namestnik tajnika: Marco TOLMAIER 
  • Blagajnik: Michael KRISTOF
  • Namestnica blagajnikarja: Aleksandra FOTIVEC
  • pregledovalki računov: Aloisia GOMEZ SEGOVIA in Markus SCHALLHAS

Zastopniki staršev:

1 a  Dorine KIKEL und VERDEV Tomaž
1 b  Julija SCHELLANDER-OBID und Daniela GASSER
2 a  Sara PAN und Marco TOLMAIER
2 b  Miriam WAKOUNIG  und Irina AUER
3 a Tatjana KONCILIA und Markus SCHALLHAS
3 b Martina PETSCHNIG-Plesa und Aleksandra FOTIVEC 
4 a Aloisia GOMEZ SEGOVIA und Elke LAURE
4 b  Eva Maria FRIBEK und Arthur PIOTROWICZ