Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

  • Društvo staršev Logotip

Društvo staršev se razume kot vezni člen med starši učenci in učnim kolegijem. Naš namen je dolgoročna zagotovitev LŠ 24, kot javne dvojezične ljudske šole, s tem da brezpogojno podpiramo znanstveno spremljevalni jezikovni model in uporabo različnih pedagoških konceptov. Važna nam je komunikacija z direktnimi šolskimi partnerji, predvsem z otroškim vrtcem Sonce in varstvom ABCČ. Naše stalne dejavnosti obsegajo soorganizacijo šolskih prireditev, izobraževalnih prireditev namenjenih staršem, podpora učencev in učenk v težkih socijalnih razmerah, tako kot tudi sooblikovanje in stiki z javnostjo za LŠ 24 skupaj z učnim kolegijem in pa šolskim forumom.

Občni zbor društva staršev - šolsko leto 2018/2019

Na občnem zboru, ki je bil 27. septembra 2018, v avli Javne dvojezične ljudske šole 24, je bil izvoljen nov odbor društva staršev.
Hvala vsem, ki cenite delovanje društva staršev.

Kdo smo?

  • Predsednica: Martina KANZIAN (4a)
  • Namestnica predsednice: Martina PETSCHNIG-PLESA (2b in 4b)
  • Tajnik: Daniel STURM (3b)
  • Namestnik tajnika: Marco TOLMAIER (4a in 1a)
  • Blagajnik: Reinhard SCHINNER (4b)
  • Namestnica blagajnikarja: Mihi KRISTOF (2a)
  • pregledovalki računov: Aloisia GOMEZ SEGOVIA (3a) in Markus SCHALLHAS (2a)

Zastopniki staršev:

  • 1 a  Sandra LAMPICHLER in Sara PAN
  • 1 b Miriam WAKOUNIG in Irina AUER
  • 2 a  Markus SCHALLHAS in Tatjana KONCILIA
  • 2 b Aleksandra FOTIVEC in Martina PETSCHNIG-Plesa
  • 3 a Aloisia GOMEZ SEGOVIA in Elke LAURE
  • 3 b Mateja RAMŠAK in Rupert WRULICH
  • 4 a Marco TOLMAIER in Martina KANZIAN
  • 4 b  Reinhard SCHINNER in Martina PETSCHNIG-Plesa