Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Dvojezično varstvo ABCČ

Odprto: ponedeljek - petek 10:00 do 17:00

Naslov: Mikschallee 4   9020 Celovec
Tel.: 0463/31 95 86


E-Mail: abcc@aon.at