Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

p[ART] Odlikovanje / Auszeichnung

10. 01. 2019

triletna kooperacija z Robert Musil-inštitutom v Celovcu (2016 - 2018)

K članku

Obisk vrtca "Sonce" / Besuch des Kindergartens "Sonce"

09. 12. 2018

V četrtek, 06.12.2018, sta imela oba prva razreda obisk iz našega partnerskega vrtca "Sonce"!

K članku

p(ART) Delavnica / Workshop 2ab

13. 11. 2018

Na obisku v Musilovi hiši

K članku

pART. ustvarja umetnine

24. 04. 2018

Ko se beseda spremeni v sliko

K članku