Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

"Pisana PROMLAD" - natečaj / Schreibwettbewerb

09. 06. 2020

10 let že sodelujemo pri natečaju PROMLAD - zdaj smo PROMLADNA ŠOLA

K članku

Projek "Zdrava šola" / Projekt "G´sunde Lebenswelt Schule"

04. 12. 2019

Zdrava prehrana sama še ne zadostuje

K članku

Best of the Rest

12. 11. 2019

Delavnica kuhanja za otroke 1ab - 4ab

K članku

p[ART] Odlikovanje / Auszeichnung

10. 01. 2019

triletna kooperacija z Robert Musil-inštitutom v Celovcu (2016 - 2018)

K članku

Obisk vrtca "Sonce" / Besuch des Kindergartens "Sonce"

09. 12. 2018

V četrtek, 06.12.2018, sta imela oba prva razreda obisk iz našega partnerskega vrtca "Sonce"!

K članku