Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

BRANJE / LESEN

20. 10. 2017

Radi bi motivirali otroke, da radi berejo

K članku

Projekt p(ART) 2017

18. 10. 2017

Sodelovanje med LŠ 24 in Musilovim inštituom

K članku

Plavanje / Schwimmen

19. 12. 2016

Letos se intenzivno ukvarjamo s plavanjem

K članku

Srečanja v adventu / Treffen im Advent

28. 11. 2016

4 ponedeljkov pred božičem se srečamo v AVLI, da poiščemo mir.

K članku