Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Luštne šeme prinašajo živžav v šolski vsakdan.