Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Obisk gledališke predstave

Emilia se preseli s starši za eno leto v tujino. Po eni strani se veseli, na drugi strani se boji izivov v novi domovini. Zapustiti mora prijatelje...