Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Otroci pojejo za otroke v Angoli

Vsako leto z nova se veselimo nastopa v koncertni hiši, ko razne šole pojejo v dober namen za otroke v Angoli. Tudi letos smo se radi odzvali temu povabilu. Skupna pesem vseh nastopajočih je višek za vse.