Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

Obisk babice

V četrtem razredu je bila na obisku babica Mag. Zala Pušnik. Pripovedovala nam je o porodu in nam predstavila poklic babice. Tudi otroci so pripovedovali in kazali slike, ko so bili dojenček.