Volksschule 24 / Ljudska šola 24

Öffentliche zweisprachige / Javna dvojezična

  • Osnova naše vzgojne dejavnosti je sodoben, multikulturen, dvo- in večjezičen učni zasnutek, ki se znanstveno spremlja in razvija dalje.
  • S svojim medsebojnim spoštovanjem smo zgled v vzgoji k živeti strpnosti do drugih kultur, jezikov in ver.
  • Družinsko ozračje na šoli nam omogoča, da doživljamo individualno osebnost učencev ter učenk in da jih podpiramo pri razvoju.
  • Skupnost učiteljic in učiteljev gleda na dobro premišljeno, diferencirano pripravo na pouk, na individualno pospeševanje in na besedno ocenjevanje.
  • Pospeševanju jezikovnega znanja učencev in učenk rabimo evropska šolska partnerstva.
  • Prizadevamo se za redno izmenjavo s starši in s pedagoškimi ustanovami, da moremo potem na podlagi povratnih informacij preverjati in izboljševati delo v pouku.
  • Spore takoj zaznavamo in jih po potrebi profesionalno obravnavamo in rešujemo v sodelovanju z zunajšolskimi ustanovami.
  • Vodstvene kvalitete ravnatelja bogatijo šolo in se kažejo v pristojnem in lojalnem vodenju ter v organizacij potrebnih zalog (dodatne šolske ponudbe, učni pripomočki).
  • Zunajšolski in kulturni angažma in pa pripravljenost za nadaljnje izobraževanje učiteljskega zbora se kažeta v mnogoterih kvalifikacijah (glasbena, kreativna, literarna), ki prispevajo k stalnemu nadaljnemu razvijanju naših učnih metod.
  • Visoka lastna odgovornost in prijateljski, podpirajoči odnos mlade učiteljske skupnosti skrbita za dobro ozračje, polno humorja. To pospešuje povezanost in je bistvena osnova za učenje.